Диплом Финансово-экономические показатели финансового состояния предприятия ООО Фирма Реал. Учебная работа № 180919

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (6 оценок, среднее: 4,67 из 5)
Загрузка...
Закажите работу

Количество страниц учебной работы: 102,10

Содержание:
“СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 7
1.1.Понятие, цели и задачи анализа финансового состояния предприятия 7
1.2.Информационная база проведения анализа финансового состояния предприятия 13
1.3.Методы определения финансового состояния предприятия 26
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ФИРМА РЕАЛ» 40
2.1. Краткая технико-экономическая характеристика ООО «Фирма Реал» 40
2.2. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости 45
2.3 Анализ кредитоспособности и ликвидности баланса 52
2.4.Анализ финансовых результатов и несостоятельности предприятия 59
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ФИРМА РЕАЛ» 70
3.1.Предложение мероприятий, способствующих улучшению платежеспособности предприятия 70
3.2.Основные направления повышения эффективности системы управления дебиторской задолженностью 81
3.3.Экономическая эффективность от предложенных мероприятий 91
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 94
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 98
ПРИЛОЖЕНИЯ 102”

Стоимость данной учебной работы: 3900 руб.

 

  Форма заказа работы
  ================================

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Подтвердите, что Вы не бот

  Учебная работа № 180919. Диплом Финансово-экономические показатели финансового состояния предприятия ООО Фирма Реал

  Выдержка из подобной работы

  …….

  Планирование и прогнозирование финансово- экономических показателей

  …..2009

  Завдання на
  розрахунково-графічну роботу № 3

  „Програмування
  алгоритмічною мовою VBA”

  У
  розрахунково-графічній роботі необхідно виконати розв’язання задач мовою
  програмування VBA з використанням алгоритмів лінійної, розгалуженої та
  ітераційної циклічної структури. При вирішенні кожної задачі необхідно
  розробити постановку задачі, блок-схему алгоритму, таблицю ідентифікаторів та
  текст програми мовою VBA. Складену програму необхідно протестувати,
  використавши контрольний приклад згідно завдання. Вихідні дані для вирішення
  кожної поставленої задачі потрібно брати згідно номеру варіанту із „Методичних
  вказівок до виконання лабораторних робіт на тему “Програмування мовою VBA” із
  дисципліни “Інформатика”. При цьому у відповідних розділах
  розрахунково-графічної роботи вирішуються наступні задачі:

  1) Створення
  власної панелі інструментів користувача для розташування на ній кнопок виклику
  програм лінійної, розгалуженої та ітераційної циклічної структури.

  2) Розробка
  алгоритму та програми лінійної структури для розрахунку значень заданих функцій
  згідно номера варіанта відповідного розділу „Методичних вказівок до виконання
  лабораторних робіт на тему “Програмування мовою VBA” із дисципліни
  “Інформатика”.

  3) Розробка
  алгоритму та програми розгалуженої структури для розрахунку значень заданої
  функції в залежності від значень вхідних даних згідн…