Диплом Оценка и анализ финансовых результатов деятельности предприятия. Учебная работа № 183391

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (5 оценок, среднее: 4,60 из 5)
Загрузка...
Закажите работу

Количество страниц учебной работы: 67,10
Содержание:
“СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………………………………………….3
1. Теоретические аспекты оценки финансового состояния предприятия……5
1.1. Роль и значение финансового анализа…………………………………….5
1.2. Виды финансового анализа…………………………………………………8
1.3. Информация, необходимая для оценки финансового состояния………10
1.4. Методы анализа……………………………………………………………14
1.5. Содержание финансового анализа………………………………………..17
2. Анализ финансового состояния ООО «Промстройсервис»………………20
2.1. Общая характеристика деятельности предприятия……………………..20
2.2. Анализ платежеспособности ООО «Промстройсервис»………………..28
2.3. Анализ финансовой устойчивости предприятия………………………….32
2.4. Анализ деловой активности ООО «Промстройсервис»………………….36
2.5. Анализ прибыли и рентабельности………………………………………39
3. Пути улучшения финансового состояния ООО «Промстройсервис»…….43
3.1. Определение путей улучшения финансового состояния предприятия…43
3.2. Прогнозный баланс предприятия…………………………………………50
3.3 Использование метода прогнозирования финансового состояния ООО «Промстройсервис»……………………………………………………………………56
Заключение………………………………………………………………………61
Список использованных источников………………………………………….65
Приложения…………………………………………………………………….67

Стоимость данной учебной работы: 3900 руб.

 

  Форма заказа работы
  ================================

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Подтвердите, что Вы не бот

  Учебная работа № 183391. Диплом Оценка и анализ финансовых результатов деятельности предприятия

  Выдержка из подобной работы

  …….

  Диплом по легкой промышленности

  …..иручка дорівнює собівартості, то вдалося лише
  повернути витрати на виробництво і реалізацію продукції; якщо витрати
  перевищують виручку, то підприємство зазнає збитку, тобто негативного
  результату, що ставить його у важке фінансове становище, яке не виключає
  банкрутства. Рівень витрат виробництва є головним результатом виробничої
  діяльності підприємства. Заключним показником господарської діяльності
  підприємства є доход і прибуток. Вони характеризують ефект, отриманий в
  результаті виробничо-господарської діяльності підприємства. Тому визначення собівартості продукції – одне з основних облікових
  завдань підприємства. Основою вирішення великого кола проблем, пов’язаних з
  ефективною діяльністю підприємства, є саме собівартість, тобто шляхи її
  зменшення. Ефективність роботи підприємства в значній мірі залежить від
  інформацію про формування собівартості. Тому є причини: – витрати на виробництво продукції є базою для встановлення ціни; – інформація про собівартість лежить в основі прогнозування і управління виробництвом. В собівартості знаходить відображення якість усієї виробничо-
  господарської діяльності підприємства: чим краще використовуються його
  основні і оборотні фонди, менші витрати праці на одиницю продукції, чим
  чіткіше та більш узгоджено працює апарат управління, ефективніше
  запроваджуються передові форми організації виробництва і прогресивна
  технологія, тим нижче собіварт…