Диплом Оценка и анализ кредитоспособности организации на примере ОАО Авторемонт. Учебная работа № 180724

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (6 оценок, среднее: 4,67 из 5)
Загрузка...
Закажите работу

Количество страниц учебной работы: 98,9

Содержание:
“Введение 2
Глава 1. Теоретические основы кредитоспособности организаций 3
1.1.Содержание понятия кредитоспособность и её характеристика 3
1.2. Основные факторы влияющие на кредитоспособность 3
1.3. Методы оценки кредитоспособности, применяемые в мировой банковской практике 3
Глава 2 Анализ кредитоспособности заемщика на примере ОАО «Авторемонт» 3
2.1.Краткая характеристика ОАО «Авторемонт» и описание его деятельности 3
2.2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Авторемонт» и описание его деятельности 3
2.3.Методика анализа кредитоспособности ОАО «Авторемонт» 3
Глава 3 Пути улучшения кредитоспособности заемщика и совершенствование методов оценки кредитоспособности 3
3.1.Разработка предложений по улучшению кредитоспособности ОАО «Авторемонт» 3
3.2.Оценка разработанных предложений по улучшению кредитоспособности предприятия 3
Заключение 3
Литература 3
Приложения 3

Стоимость данной учебной работы: 3900 руб.

 

  Форма заказа работы
  ================================

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Подтвердите, что Вы не бот

  Учебная работа № 180724. Диплом Оценка и анализ кредитоспособности организации на примере ОАО Авторемонт

  Выдержка из подобной работы

  …….

  Диплом по легкой промышленности

  …..иручка дорівнює собівартості, то вдалося лише
  повернути витрати на виробництво і реалізацію продукції; якщо витрати
  перевищують виручку, то підприємство зазнає збитку, тобто негативного
  результату, що ставить його у важке фінансове становище, яке не виключає
  банкрутства. Рівень витрат виробництва є головним результатом виробничої
  діяльності підприємства. Заключним показником господарської діяльності
  підприємства є доход і прибуток. Вони характеризують ефект, отриманий в
  результаті виробничо-господарської діяльності підприємства. Тому визначення собівартості продукції – одне з основних облікових
  завдань підприємства. Основою вирішення великого кола проблем, пов’язаних з
  ефективною діяльністю підприємства, є саме собівартість, тобто шляхи її
  зменшення. Ефективність роботи підприємства в значній мірі залежить від
  інформацію про формування собівартості. Тому є причини: – витрати на виробництво продукції є базою для встановлення ціни; – інформація про собівартість лежить в основі прогнозування і управління виробництвом. В собівартості знаходить відображення якість усієї виробничо-
  господарської діяльності підприємства: чим краще використовуються його
  основні і оборотні фонди, менші витрати праці на одиницю продукції, чим
  чіткіше та більш узгоджено працює апарат управління, ефективніше
  запроваджуються передові форми організації виробництва і прогресивна
  технологія, тим нижче собіварт…