Диплом Оценка стоимости предприятия на примере ООО «Штиль». Учебная работа № 184363

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (6 оценок, среднее: 4,17 из 5)
Загрузка...
Закажите работу

Количество страниц учебной работы: 74,6
Содержание:
СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………..……3
1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ..5
1.1. Особенности процесса оценки стоимости предприятия……………5
1.2. Методические основы оценки стоимости предприятия……………10
ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЕ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ШТИЛЬ»…………………………………………………………………………21
2.1. Краткая характеристика ООО «Штиль»…………………..………..21
2.2. Анализ внутренней и внешней информации предприятия….…….28
ГЛАВА 3. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ………………………..37
3.1. Определение стоимости объектов недвижимости………………….37
3.2. Оценка и корректировка активов и пассивов баланса предприятия………………………………………………………………………48
3.3. Расчет стоимости предприятия методом чистых активов…………52
3.4. Расчет стоимости предприятия методом дисконтированного денежного дохода……………………………………….……………………….58
3.5. Согласование результатов и определение итоговой стоимости объекта……………………………………..……………………………………..64
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………..66
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………….70
ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………….…72
Стоимость данной учебной работы: 5850 руб.

 

  Форма заказа работы
  ================================

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Подтвердите, что Вы не бот

  Учебная работа № 184363. Диплом Оценка стоимости предприятия на примере ООО «Штиль»

  Выдержка из подобной работы

  …….

  Оценка стоимости предприятия

  …..На даному етапі розвитку сучасних технологій дуже важливим є створення
  нових максимально функціональних систем. Проте створення чогось нового не
  завжди може бути вигідним з матеріальної точки зору оскільки вимагає великих
  матеріальних витрат і витрат часу. Проблема матеріальних витрат розв’язується
  за допомогою проектування. Воно дозволяє прогнозувати стани об’єктів в різних
  умовах, зовнішній вигляд і багато інших важливих аспектів, усувати недоліки і
  помилки в ще не існуючих об’єктах. Це дозволяє уникнути великих матеріальних і
  фізичних витрат.
  Сучасні системи проектування дозволяють автоматизувати процеси
  проектування тим самим зменшити час і ресурси на його виконання.
  Ціль
  автоматизації – підвищити якість проектування, знизити матеріальні витрати на нього,
  скоротити строки проектування й ліквідувати ріст числа інженерно-технічних
  працівників, зайнятих проектуванням і конструюванням.
  Проектування
  являє собою цілеспрямовану послідовність дій по реалізації проектних рішень (до
  яких приводять проектні процедури: математичне моделювання, оптимізація,
  компонування об’єктів), що приводять до створення описи об’єкта проектування,
  достатнього для виготовлення об’єкта і його експлуатації в заданих умовах.
  Особливістю
  автоматизованого проектування є те, що в ході проектування відбувається
  постійний діалог людини й машини [1].
  Дана курсова
  робота присвячена автоматизованому проектуванню складних систем, які
  характеризуються ієрархією, різноманіттям зв’язків між елементами,
  багаторазовою зміною стану, множиною показників якості й критеріїв. Окремі
  частини складних систем можуть розглядатися як система.
  Для вивчення й
  проектування систем використають: математичне моделювання (заміна реальної
  системи її математичним описом на різних рівнях абстракції), що значно скорочує
  витрати на створення моделі й проводиться на ЕОМ без додаткових приладів;
  геометричне моделювання (процес побудови форми об’єкта – поступова її
  деталізація в міру розвитку ідей розроблювача), що реалізується за допомогою
  САПР й являє собою роботу з формами в тривимірному просторі; фізичне
  моделювання (макетування), що є альтернативою математичному.
  Метою курсового проекту є моделювання об’єктів в різних системах
  автоматизованого проектування. Перша частина проекту є математичним
  моделюванням за допомогою програм Excel і MathCAD. Друга частина містить в собі
  проектування офісу (за допомогою системи 3D Home Architect), його зовнішнього і
  внутрішнього вигляду, устаткування і інших об’єктів, розробку схеми
  електропостачання, а так само даних про споживання електричної енергії, опис
  можливої діяльності офісу і працівниках.
  1 ГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОФІСУ САПР-ОДЯГ
  1.1
  Початкові
  дані для проектування офісу
  Вихідні дані:
  Діяльність офісу