Реферат Финансовые акционерные общества. Учебная работа № 174395

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (6 оценок, среднее: 4,67 из 5)
Загрузка...
Закажите работу

Количество страниц учебной работы: 15
Содержание:
“Введение 3
1. Понятие и сущность акционерных обществ 4
2. Особенности финансовой деятельности акционерных обществ 8
Заключение 14
Список литературы 15
1. Барулин С. В. Финансы : учеб. для вузов /Барулин С. В., – М. :КноРус, 2010. – 640 с.
2. Малахова Н. Г. Финансы и кредит : курс лекций /Малахова Н. Г., – М. :Эксмо, 2012. – 256 с.
3. Миляков Н. В. Финансы. Курс лекций – М.: ИНФРА-М, 2011. – 432 с.
4. Финансы учеб. для вузов под ред. Г. Б. Поляка 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 607 с.
5. Финансы: учеб. пособие для вузов под ред. А. М. Ковалевой 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2015. – 416 с.

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.

 

  Форма заказа работы
  ================================

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Подтвердите, что Вы не бот

  Учебная работа № 174395. Реферат Финансовые акционерные общества

  Выдержка из подобной работы

  …….

  Акционерный капитал и акционерные общества

  …..
  Анотація
  В даній курсовій
  роботі розглянуто наближені методи розв’язку нелінійних рівнянь для методів
  Ньютона та хорд, складено блок-схеми та написано програму, за допомогою якої
  розв’язується задане рівняння. Проведено аналіз як самого рівняння і методів його розв’язання, так і
  результатів обрахунку.
  Зміст
  Вступ
  1.Короткі теоретичні відомості
  2.Аналіз заданого рівняння
  3.Алгоритми методів
  3.1.Вибір інструментальних засобів
  3.2.Вхідні та вихідні дані
  3.3. Структура програми
  3.4. Інструкція користувачеві
  4. Аналіз результатів розрахунку
  5. Висновки
  Література
  Додатки
  Додаток А. Алгоритм методів
  Додаток Б. Блок-схема програми
  Додаток В. Лістінг програми
  Вступ
  В наш час, коли
  надзвичайно швидкими темпами розвивається наука і техніка, людина освоює все
  нові і нові галузі, все більше проникає як в надра землі так і за її межі,
  з’являється багато нових і досить складних задач, рішення яких потребує нових
  методів і нових підходів. Зокрема надзвичайно велика кількість задач електроніки,
  електротехніки, механіки, кібернетики та ряду інших галузей науки вимагають від
  вчених інженерів вирішення досить складних математичних задач які вимагають
  певного аналізу та нестандартного підходу до вирішення.
  З’являються задачі які не можна розв’язати
  за допомогою класичної математики і отримати точ…