Тема: Эссе Management Accounting in the 21st Century. Учебная работа № 366404

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (3 оценок, среднее: 4,67 из 5)
Загрузка...
Закажите работу

Тип работы: Контрольная работа, реферат (теория)
Предмет: Финансы
Страниц: 9
Год написания: 2015
CONTENST
1. Management Accounting in the 21st Century 3
THE LIST OF THE USED LITERATURE 9
Стоимость данной учебной работы: 300 руб.

 

  Форма заказа работы
  ================================

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Подтвердите, что Вы не бот

  Учебная работа № 366404. Тема: Эссе Management Accounting in the 21st Century

  Выдержка из подобной работы

  Моделювання та розробка компютерної системи аналізу і управління на підприємстві надання послуг

  …….ТУП

  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ
  ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ
  ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

  1.1. Економічний зміст і показники
  ефективності господарської діяльності
  підприємств

  1.2. Закордоний досвід використання
  методів оцінки економічної ефективності
  господарської діяльності підприємств

  1.3. Передумови дослідження
  економічної ефективності діяльності
  промислових підприємств

  Висновки до розділу 1

  РОЗДІЛ 2. УДОСКОНАЛЕННЯ РЕСУРСНОГО
  І ЗАТРАТНОГО ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ
  ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ
  ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

  2.1. Формування принципів
  узагальнювальної оцінки ефективності
  роботи підприємств

  2.2 Методичні аспекти вимірювання
  результатів і витрат господарської
  діяльності промислових підприємств

  2.3. Удосконалення ресурсного
  підходу до оцінки ефективності
  господарської діяльності підприємств

  2.4. Удосконалення затратного
  підходу до оцінки ефективності діяльності
  підприємств

  2.5. Удосконалення методів
  визначення економічної ефективності
  доданої вартості, виробленої на
  промислових підприємствах

  Висновки до розділу 2

  РОЗДІЛ 3. ЗАСТОСУВАННЯ РЕСУРСНОГО
  Й ЗАТРАТНОГО ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ
  ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

  3.1. Соціально-економічне регулювання
  заробітної плати на промислових
  підприємствах

  3.2. Розрахунок величини грошової
  маси в обороті підприємства

  3.3. Прогнозування фінансового
  стану підприємств на основі розрахунку
  потоку коштів

  Висновки до розділу 3

  ВИСНОВКИ

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  ДОДАТКИ

  ВСТУП

  Актуальність теми. Сучасна
  економічна наука і практика господарювання
  висунули низку
  проблем, однією
  з яких
  є комплексна
  оцінка
  й аналіз виробничо-господарської
  діяльності підприємства. Оцінка
  діяльності підприємства створює
  передумови для виявлення та
  реалізації внутрішньогосподарських
  резервів підвищення ефективності
  виробництва, сприяє досягненню кращих
  кінцевих результатів, ухваленню
  позитивних господарських рішень.

  Система показників
  ефективності діяльності господарюючих
  суб’єктів, посідає
  центральне місце в управлінні
  ними. Від удосконалення
  цих показників залежить орієнтація
  підприємств на кінцеві результати
  виробництва.

  Істотний внесок у
  розвиток теорії та практики оцінки
  ефективності виробництва і господарської
  діяльності підприємства зробили такі
  вчені: А.Ф. Аксененко, О.І. Амоша, З.В.
  Атлас, А.В. Бачурин, Т.Г. Бень, Б.М. Болотин,
  І.П. Булєєв,