Тема: Курсовая Учёт расчётов по кредитам и займам. Учебная работа № 379947

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (5 оценок, среднее: 4,80 из 5)
Загрузка...
Закажите работу

Тип работы: Курсовая практика
Предмет: Бухгалтерский управленческий учет
Страниц: 33
Год написания: 2017
СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ 5
1.1. Понятие кредита и займа, их отличительные признаки 5
1.2. Классификация кредитов и займов 7
1.3. Нормативно – правовое регулирование договоров займов 8
2. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАИЙ С КРЕДИТАМИ И ЗАЙМАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 12
2.1. Технико-экономическая характеристика организации 12
2.2. Отражение операций получения кредитов и займов в учете организаций – заемщиков 18
2.3. Особенности учета кредитов и займов, направленных на предварительную оплату материально-производственных запасов, товаров, работ или услуг 26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 31
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 33Стоимость данной учебной работы: 675 руб.

 

  Форма заказа работы
  ================================

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Подтвердите, что Вы не бот

  Учебная работа № 379947. Тема: Курсовая Учёт расчётов по кредитам и займам

  Выдержка из подобной работы

  …….

  Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

  …..ЦІЄЮ РЕЗУЛЬТАТУ________
  КУРСОВИЙ ПРОЕКТ НА ВКАЗАНУ ТЕМУ ВИКОНУЄТЬСЯ СТУДЕНТОМ В НАСТУПНОМУ ОБ ЄМІ : 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА :
  |1. Загальній розділ проекту |
  |1.1. Призначеня та технічні характеристики виробу |
  |1.2. Вихідні данні |
  |2. Організаційний розділ проекту |
  |2.1. Характеристики та економічна ефективність |
  |потоко- конвейєного виробництва |
  |2.2. Розрахунок параметрів конвеєру |
  |2.3. Розрахунок чисельності промислово- виробничого |
  |персоналу |
  |3. Економічний розділ проекту |
  |3.1. Розрахунок фонду заробітньої платні |
  |3.2. Розрахунок повной собівартості та ціни виробу |
  |3.3. Розрахунок економічной ефективності проекту |
  |3.4. Техніко- економічні показники ділянки |
  |Список літератури |
  |Додаток: перелік елементів | 2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА : 3. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА :
  СХЕМА Е1 АРКУШ 1. 2. 3. ДАТА ВИДАЧІ «________»_________________19 Р. СТРОК ЗАКІНЧЕННЯ «________» _______________19 Р.
  ВИКЛАДАЧ________________________________________ ЗМІСТ| |Лист |
  |Вступ |4 |
  |1. Загальний розділ проекту |5 |
  |1.1. Призначеня та технічні характеристики виробу |5 |
  |1.2. Вихідні данні |6 |
  |2. Організаційний розділ проекту |7 |
  |2.1. Характеристики та економічна ефективність |7 |
  |потоко- конвеєрного виробництва | |
  |2.2. Розрахунок параметрів конвеєру |7 |
  |2.3. Розрахунок чисельності промислово- виробничого | |
  |персоналу |14 |
  |3. Економічний розділ проекту |17 |
  |3.1. Розрахунок фонду заробітної платні |17 |
  |3.2. Розрахунок повної собівартості та ціни виробу |20 |
  |3.3. Розрахунок економічної ефективності проекту |25 |
  |3.4. Технічно- економічні показники ділянки |28 |
  |Список літератури |30 |
  |Додаток: перелік елементів | | ВСТУП На даному етапі розвитку наша країна здійснює перехід до ринкових
  відносин, що вимагає від усіх переосмислення взаємовідносин на виробництві,
  законодавчого закріплення прав робітників на ділянці у керівництві
  підприємствами усіх форм власності. Проте зростання інфляції є одним із дестабілізуючих факторів в
  економіці будь якої країни, нажаль Україна не виключення веде до
  економічної кризи. В наслідок цього росте соціальна напруга в суспільстві.
  Положення справ ускладнюється ще й тим, що лібералізація цін відносно
  заробітної платні та прибутків громадян відбувається при тих же примітивних
  інструментах побічної економічної координації, що діяли в адміністративно-
  командній системі. Негативні явища в економіці та суспільстві в багатьох випадках
  пояснюються відсутністю обміркованої соціальної політики та відсутності
  механізмів її реалізації. А без активної соціальної політики ринкову
  економіку будувати неможливо. В теперешній час посилився розрив господарських зв’язків, погіршилось
  фінансове положення України. Все це призводить до збільшення кризи
  економіки та в цілому по галузям промисловості. Для вирішення цих питань необхідно провести ряд економічних реформ,
  збільшити асигнування для розвитку науки та техніки, вирішити питання
  приватизації, скоротити витрати на збройні сили та інше, звернути увагу на
  впровадження останніх досягненнь накуи та техніки у виробництво. Необхідно
  більш широко впроваджувати у галузях промисловості комп’ютерну техніку,
  вдосконалювати та розробляти ЕОТ, що дає можливість вийти на рівень
  світових стандартів. 1.ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ ПРОЕКТУ 1. Обгрунтування технічних вимог до виробу 1.1.1. Суматор призначений для додавання десятичних чисел у складі
  різних блоків обчислювальної техніки. 1.1.3. Технічні вимоги до виробу 1.1.3.1. Загальні технічні вимоги до виробу 1) температура навколишнього середовища, що забезпечує стабільну роботу пристрою, складає +10 — + 35 2) вологість не повинна перевищувати 40-80% 3) перед роботою повинен прогрітися 20 хвилин. 4) Розробляємий блок, розрахований на двозмінну роботу, тобто 18 годин 1.1.3.2. Окремі технічні вимоги 1) розрядність блоку, що розробляється дорівнює шістнадцяти 2) використовується подвійна система обчислення 3) напруга живлення дорівнює 5В 4) рівень логічного “0” дорівнює від 0 до 0.4В, а рвень …