Тема: Курсовая Выгодные банковские вклады. Учебная работа № 377524

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (6 оценок, среднее: 4,67 из 5)
Загрузка...
Закажите работу

Тип работы: Курсовая практика
Предмет: Банковское дело
Страниц: 32
Год написания: 2018
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1 Анализ рынка выгодных банковских вкладов 5
ГЛАВА 2 Совершенствование банковских вкладов 18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 25
СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 29
Работа содержит презентацию и докладСтоимость данной учебной работы: 675 руб.

 

  Форма заказа работы
  ================================

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Подтвердите, что Вы не бот

  Учебная работа № 377524. Тема: Курсовая Выгодные банковские вклады

  Выдержка из подобной работы

  …….

  Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

  …..ЙОВИЧА______________________ТЕМА ЗАВДАННЯ : СУМАТОР З КОРЕКЦІЄЮ РЕЗУЛЬТАТУ________
  КУРСОВИЙ ПРОЕКТ НА ВКАЗАНУ ТЕМУ ВИКОНУЄТЬСЯ СТУДЕНТОМ В НАСТУПНОМУ ОБ ЄМІ : 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА :
  |1. Загальній розділ проекту |
  |1.1. Призначеня та технічні характеристики виробу |
  |1.2. Вихідні данні |
  |2. Організаційний розділ проекту |
  |2.1. Характеристики та економічна ефективність |
  |потоко- конвейєного виробництва |
  |2.2. Розрахунок параметрів конвеєру |
  |2.3. Розрахунок чисельності промислово- виробничого |
  |персоналу |
  |3. Економічний розділ проекту |
  |3.1. Розрахунок фонду заробітньої платні |
  |3.2. Розрахунок повной собівартості та ціни виробу |
  |3.3. Розрахунок економічной ефективності проекту |
  |3.4. Техніко- економічні показники ділянки |
  |Список літератури |
  |Додаток: перелік елементів | 2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА : 3. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА :
  СХЕМА Е1 АРКУШ 1. 2. 3. ДАТА ВИДАЧІ «________»_________________19 Р. СТРОК ЗАКІНЧЕННЯ «________» _______________19 Р.
  ВИКЛАДАЧ________________________________________ ЗМІСТ| |Лист |
  |Вступ |4 |
  |1. Загальний розділ проекту |5 |
  |1.1. Призначеня та технічні характеристики виробу |5 |
  |1.2. Вихідні данні |6 |
  |2. Організаційний розділ проекту |7 |
  |2.1. Характеристики та економічна ефективність |7 |
  |потоко- конвеєрного виробництва | |
  |2.2. Розрахунок параметрів конвеєру |7 |
  |2.3. Розрахунок чисельності промислово- виробничого | |
  |персоналу |14 |
  |3. Економічний розділ проекту |17 |
  |3.1. Розрахунок фонду заробітної платні |17 |
  |3.2. Розрахунок повної собівартості та ціни виробу |20 |
  |3.3. Розрахунок економічної ефективності проекту |25 |
  |3.4. Технічно- економічні показники ділянки |28 |
  |Список літератури |30 |
  |Додаток: перелік елементів | | ВСТУП На даному етапі розвитку наша країна здійснює перехід до ринкових
  відносин, що вимагає від усіх переосмислення взаємовідносин на виробництві,
  законодавчого закріплення прав робітників на ділянці у керівництві
  підприємствами усіх форм власності. Проте зростання інфляції є одним із дестабілізуючих факторів в
  економіці будь якої країни, нажаль Україна не виключення веде до
  економічної кризи. В наслідок цього росте соціальна напруга в суспільстві.
  Положення справ ускладнюється ще й тим, що лібералізація цін відносно
  заробітної платні та прибутків громадян відбувається при тих же примітивних
  інструментах побічної економічної координації, що діяли в адміністративно-
  командній системі. Негативні явища в економіці та суспільстві в багатьох випадках
  пояснюються відсутністю обміркованої соціальної політики та відсутності
  механізмів її реалізації. А без активної соціальної політики ринкову
  економіку будувати неможливо. В теперешній час посилився розрив господарських зв’язків, погіршилось
  фінансове положення України. Все це призводить до збільшення кризи
  економіки та в цілому по галузям промисловості. Для вирішення цих питань необхідно провести ряд економічних реформ,
  збільшити асигнування для розвитку науки та техніки, вирішити питання
  приватизації, скоротити витрати на збройні сили та інше, звернути увагу на
  впровадження останніх досягненнь накуи та техніки у виробництво. Необхідно
  більш широко впроваджувати у галузях промисловості комп’ютерну техніку,
  вдосконалювати та розробляти ЕОТ, що дає можливість вийти на рівень
  світових стандартів. 1.ЗАГА…