Тема: Основы теории и налогооблажения. Учебная работа № 363144

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (3 оценок, среднее: 4,67 из 5)
Загрузка...
Закажите работу

Тип работы: Контрольная
Предмет: Налоги и налогообложение
Страниц: 20

СОДЕРЖАНИЕ

стр
ВВЕДЕНИЕ 3

1. Виды налогов, объекты и цели налогообложения 5
2.Проблемы Российской налоговой системы 13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 18
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 20Стоимость данной учебной работы: 300 руб.

 

  Форма заказа работы
  ================================

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Подтвердите, что Вы не бот

  Учебная работа № 363144. Тема: Основы теории и налогооблажения

  Выдержка из подобной работы

  Основи теорії держави і права (2)

  ……. які визнають людину
  найвищою цінністю, особистісні вольові
  риси. Сприяти
  вихованню
  доброзичливості, людяності, тактовності.
  Виховувати
  інтерес до
  знань, почуття гідності, відповідальності
  та обов’язку, громадянськості, поваги
  до прав інших людей, спрямувати пізнавальну
  активність студентів на самовдосконалення.
  План
  лекції і семінару

  Закономірності та основні теорії
  походження держави і права.

  Поняття держави та її ознаки.
  Характеристика внутрішніх і зовнішніх
  функцій держави.

  Форми держави.

  Поняття та ознаки громадянського
  суспільства і правові держави.

  Поняття права та його ознаки.
  Функції права.

  Джерела (форми) права. Система
  права.

  Нормативно-правові акти та їх
  види. Систематизація правових
  актів.

  Реферати:

  Держава: її
  сутність і основні
  поняття.

  Основні сучасні концепції
  держави.

  Особливості формування
  державно-правових інститутів у різних
  народів.

  Правова держава: її
  сутність і основні риси.

  Питання для самостійного
  опрацювання:

  Риси, що відрізняють державну
  організацію від організації влади
  первісного суспільства.

  Апарат держави і взаємодія
  держави і особи.

  Співвідношення і взаємодія
  держави і особи.

  Рекомендована література:

  Конституція України.

  Копейчиков В. В. Загальна теорія
  держави і права, К.: 1997 с. 19-29, 59-98,
  100-112.

  Копейчиков В. В. Правознавство
  К.: Юрінком Інтер, 2003. – с. 6-109.

  Основи держави і права. Навч.
  посібник. під ред. Колодія А. М. І Олійника
  А. Ю. – К.: Либідь, 1997. – с. 15-38.

  Правознавство: Навч. посібник
  / Т. В. Варфоломієва, В. П. Пастоков. –
  К.: Знання – Прес, 2001. – с. 21-58.

  Основи правознавства: Навч.
  посібник. /За ред. С. В. Ківалова, М. П.
  Орізх. – К.: Т-во, „Знання”, 2000. – с.
  32-49.

  Правознавство.
  Тести для перевірки знань./ С.І. Куксенко.
  – Черкаси,
  2005.
  – с. 13-24.

  Загальна теорія держави і права:
  Підручник для студентів юридичних
  спеціальностей /За ред. М. В. Цвіко, В.
  Д. Ткаченка, О. В. Тєтришина – Харків:
  Право, 2002. – с. 333-348.

  Скакун О. Ф. Теорія держави і
  права: Підручник. – Харків: Консул,
  2001 – с. 414-430.

  Рабинович П. М. Основи загальної
  теорії права та держави: Навч. посібник,
  К.: Атака, 2001, с. 122-152.

  1.
  Закономірності
  та основні теорії походження держави.

  Формування держави
  у різних народів йшло різними шляхами.