Тема: Проблемы и перспективы пассивных операций в России в наше время. Учебная работа № 361824

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Закажите работу

Тип работы: Реферат
Предмет: Деньги, кредит, банки
Страниц: 35

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.
ВВЕДЕНИЕ 3
1. Сущность и структура банковских пассивов 5
2. Пассивные операции 11
3. Особенности пассивных операций в России 22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 34
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 35Стоимость данной учебной работы: 300 руб.

 

  Форма заказа работы
  ================================

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Подтвердите, что Вы не бот

  Учебная работа № 361824. Тема: Проблемы и перспективы пассивных операций в России в наше время

  Выдержка из подобной работы

  Проблеми та перспективи інтеграції банківської системи України у св

  …….СИСТЕМИ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ
  ПРОСТІР 26
  2.1.
  Характерні риси та особливості розвитку
  банківської системи України 26
  2.2.
  Аналіз процесів функціонування
  вітчизняних банків у світовому
  фінансовому просторі 36
  2.3.
  Організаційно-економічні інструменти
  виходу українських банків на світовий
  фінансовий ринок 47
  РОЗДІЛ 3.
  РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ
  СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО
  РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 68
  3.1.
  Проблемні аспекти та перспективи
  інтеграції України до світового
  фінансового середовища 68
  3.2.
  Загальні засади формування та реалізації
  стратегії інтеграції банківської
  системи України у світовий фінансовий
  простір 73
  3.3.
  Шляхи оптимізації процесів виходу
  вітчизняних банків на світовий фінансовий
  ринок 93
  ВИСНОВКИ 106
  СПИСОК
  ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 110
  ДОДАТКИ 116

  ВСТУП

  Характерною рисою сучасних
  міжнародних фінансових відносин є
  динамічний розвиток нових банківських
  продуктів та технологій. Це вимагає
  використання нових концепцій,
  методологічних і методичних підходів
  до вивчення можливостей та стратегій
  їх здійснення комерційними банками
  України. Вихід України у глобальне
  економічне середовище викликав ряд
  принципово нових проблем та задач, які
  постали перед комерційними банками.
  Для нормального функціонування економіки
  постійно необхідна мобілізація, розподіл
  і перерозподіл фінансових ресурсів між
  її сферами і секторами. В останнє
  десятиріччя суб’єкти господарської
  діяльності, громадяни нашої країни все
  ширше залучаються до фінансових операцій
  на внутрішньому та світовому ринках.
  Вони активно діють на міжнародних
  валютних ринках, світових ринках
  капіталу та цінних паперів і виступають
  суттєвим сегментом споживання фінансових
  послуг. В Україні операції з надання
  фінансових послуг здійснюються переважно
  комерційними банками. Вони є головними
  посередниками і при проведенні міжнародних
  операцій на світовому ринку фінансових
  послуг. Здійснюючи ці операції, комерційні
  банки використовують конкретні стратегії,
  в яких обґрунтовуються довготривалі
  заходи, що зорієнтовані на отримання
  оптимального фінансового результату.
  Спираючись на світовий досвід, застосування
  та подальший розвиток прогресивних
  банківських технологій у практиці
  роботи комерційних банків повинно
  слугувати поштовхом в розвитку економіки
  України. Тому проведення аналізу
  комплексу операцій на ринку фінансових
  послуг та пошу