Тема: Роль и фукнции банковских систем. Учебная работа № 361506

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 4,50 из 5)
Загрузка...
Закажите работу

Тип работы: Курсовая практика
Предмет: Деньги, кредит, банки
Страниц: 39
Год написания: 2016
СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1. Общая характеристика деятельности банковских систем 5
1.1. Основные цели, задачи и функции банковских систем 5
1.2. Организационная структура Банка России на современном этапе 7
2. Характеристика деятельности банковских систем на современном этапе 10
2.1. Анализ Годового Отчета Банка России за 2015 год 10
2.2. Анализ основных показателей денежно-кредитной политики Банка России 17
3. Роль Банка России 27
3.1. Роль Банка России в системе денежно-кредитного регулирования 27
3.2. Перспективы развития Банка России 31
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 34
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 36
ПРИЛОЖЕНИЯ 39Стоимость данной учебной работы: 675 руб.

 

  Форма заказа работы
  ================================

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Подтвердите, что Вы не бот

  Учебная работа № 361506. Тема: Роль и фукнции банковских систем

  Выдержка из подобной работы

  Методика підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших

  …….іх
  учителів початкових класів до формування
  естетичного досвіду молодших школярів

  2.1 Педагогічні умови ефективної
  підготовки майбутніх учителів початкових
  класів до формування естетичного досвіду
  молодших школярів

  2.2 Підготовка студентів до
  розширення естетичних знань учнів
  (інформаційно-змістовий етап)

  2.3 Розвиток здатності майбутніх
  учителів початкових класів до
  естетико-виховного впливу на аксіосферу
  учнів (ціннісно-коригувальний етап)

  2.4 Формування готовності майбутніх
  фахівців до забезпечення творчо-естетичної
  самореалізації дітей (креативно-діяльнісний
  етап)

  2.5 Динаміка готовності майбутніх
  учителів початкових класів до формування
  естетичного досвіду молодших школярів

  ВИСНОВКИ

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  ВСТУП

  Педагогічна діяльність у
  суспільній ієрархії професій за
  складністю та відповідальністю
  виконуваної роботи належить до найбільш
  значущих. Суспільство покладає значні
  надії на виховну місію педагога, який
  має сформувати у молодих поколінь
  культурно-ціннісні координати суспільно
  затребуваної життєдіяльності. Це набуває
  особливої ваги у часи стрімких соціальних
  змін, для яких, поряд з позитивними
  тенденціями, характерні й такі негативні
  явища, як ціннісний шок, прагматизація
  свідомості, втрата смисложиттєвих
  орієнтирів тощо. Особлива відповідальність
  покладається на вчителя початкових
  класів, оскільки він закладає основи
  світоглядної культури дитини, йому
  належить узагальнити і збагатити досвід
  учнів як усю сукупність чуттєвих
  сприймань, основу їхніх знань про
  навколишній світ.

  У контексті пошуку шляхів
  розбудови навчально-виховного процесу
  сучасна освіта активно переходить на
  позиції людиноцентризму (В.Кремень),
  згідно з якими духовно-ціннісний зміст
  освітнього процесу набуває першорядної
  значимості. Для вчителя школи І ступеня
  актуалізується перехід до дитиноцентризму
  (О.Савченко), який визначає своїм головним
  суб’єктом впливу дитину як унікальну,
  цілісну, самоцінну особистість із
  широкими можливостями для самоактуалізації.
  З огляду на це, зростає роль своєчасного
  формування у дітей естетичного досвіду
  як основи осмислення ними і зовнішнього
  буття, і власного внутрішнього світу.
  Професійно компетентна реалізація
  вчителем виховного потенціалу початкової
  освіти забезпечує бажану смислокорекцію
  основ світогляду молодших школярів. У
  результаті грамотного педагогічного
  інструментування естетичні цінності
  успішно інтеріоризуються в осо